کنفرانس تغییرات اقلیمی انگلیس به تعویق افتاد | خبرجدید دات کام