هواپیمای حامل کمک های پزشکی روسیه به آمریکا رسید | خبرجدید دات کام