جهان جدید» با پیکری زخمی و مجروح | خبرجدید دات کام