رعایت طرح فاصله گذاری اجتماعی در روز طبیعت ستودنی بود | خبرجدید دات کام