ریسک بزرگی که بازیگر «پایتخت» کرد | خبرجدید دات کام