جزئیات پرداخت وام دو میلیون تومانی به کارگران ساختمانی | خبرجدید دات کام