موسوی: اقدام دولت بحرین در صدور رای علیه بانک المستقبل و چند بانک ایرانی مردود است | خبرجدید دات کام