انتقاد وزیر پیشین انرژی آمریکا از مکانیزم ماشه | خبرجدید دات کام