مجازات مرگ برای شوهر صیغه ای/ او همسر سابق زنی را که به عقدموقت در آورد ،کشت | خبرجدید دات کام