زمینه‌های حضور جوانان برای حضور در عرصه تصمیم‌سازی فراهم نیست | خبرجدید دات کام