تولید۳۰۰۰موتورسیکلت برقی برای موزعین پست دردستور کار معاونت علمی | خبرجدید دات کام