دلیل به وجود آمدن آشوب و اغتشاش چیست؟ | خبرجدید دات کام