غریب‌پور: تئاتر نیاز آموزش و پرورش است/ اکبرلو: تئاتر در مدارس آینده اجتماعی را می سازد | خبرجدید دات کام