شرط جالب بشار رسن برای تمدید با پرسپولیس | خبرجدید دات کام