بیشکک» میزبان نشست سازمان جهانی مبارزه با دوپینگ | خبرجدید دات کام