سر انگشت قدرتمند ایرانیان در انتظار هر گونه تعرضی روی ماشه آماده شلیک است | خبرجدید دات کام