مسئولان ظرفیت موجود آب و برق را شفاف به مردم گزارش دهند | خبرجدید دات کام