ابتکار: ایران خواهان صلح و ثبات پایدار برای جامعه جهانی است | خبرجدید دات کام