وزارت نیرو تکلیف ۹۷ هزار چاه غیرمجاز را روشن می‌کند | خبرجدید دات کام