یکی از وجوه دانشگاه‌ها، امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های جهانی است/مرزهای علم محدود به جغرافیا نیست | خبرجدید دات کام