دبیر هیئت فوتبال اصفهان : تصمیم گرفته شد که بحث اجرای ۵۰-۵۰ در اصفهان منتفی باشد | خبرجدید دات کام