قاضی دادگاه کالیفرنیا حکم به انسداد پول ساخت دیوار مکزیک داد | خبرجدید دات کام