وقوع ۴٠ حادثه مرتبط درختان در پی طوفان تهران | خبرجدید دات کام