جنگ ترامپ با هواوی و چین می‌تواند به بالکانیزه کردن جهان تکنولوژی منجر شود | خبرجدید دات کام