جزئیات هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده شرکت پدیده | خبرجدید دات کام