صدور ضمانت نامه برای طرح های صنعتی ایجادی به حداقل رسید | خبرجدید دات کام