انسداد حساب های بانکی به دستور مقام قضایی انجام می شود | خبرجدید دات کام