صدور237 فقره جواز تأسیس صنعتی با پیش بینی سرمایه گذاری بیش از 70 هزار میلیارد ریال در خراسان جنوبی | خبرجدید دات کام