چهار چرخ پراید در اصفهان به هوا رفت | خبرجدید دات کام