امیدواری آبی پوشان به جذب ستاره قرمزها! | خبرجدید دات کام