رزمایش پدافند پرتوی شهدای خلیج‌فارس با موفقیت به پایان رسید | خبرجدید دات کام