خاطره محمد مطهری از رفتار پدرش با روشنفکرها / روحانیت خود را نقد کند | خبرجدید دات کام