پاسخ رئیس دفتر رهبری به تهدیدات واشنگتن: 'شتر در خواب بیند پنیه دانه | خبرجدید دات کام