بحران سیاسی ونزوئلا، آزمونی برای سیاست خارجی ترامپ | خبرجدید دات کام