بحرین: اگر ایران تنگه هرمز را ببندد خودش را خفه کرده است | خبرجدید دات کام