امکان استفاده از کارت بانکی به جای کارت سوخت | خبرجدید دات کام