بازگشت بیش از هزار پناهجو به سوریه | خبرجدید دات کام