همکاری های علمی ایران و سوئیس به دور از چالش های سیاسی ادامه می یابد | خبرجدید دات کام